Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Στον κανέναν

Σε σένα, τον κανέναν, λέω πως η αγάπη δουλεύεται στις λεπτομέρειες!!!!
Φαντάζομαι την απάντησή σου, η αγάπη είναι μεγάάάάλη κουβέντα.
Συμφωνώ.
Δημοσίευση σχολίου