Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Απελπισία: η κατάσταση της πτώσης από την ελπίδα, της πτώσης από ψηλά. Υπάρχουν δύο λύσεις: α) η αυτοκτονία β) η επιστράτευση της απαιτούμενης ενέργειας για να δει κανείς την πραγματικότητα (την βραχώδη πραγματικότητα) και να την αποδεχτεί σκαρφαλώνοντας. Η απελπισία είναι μιά επιδημία.
Προδοσία, αυτοεγκατάλειψη, καταποντισμός στην αγωνία.


Δημοσίευση σχολίου